Fond Pomoci Pre Zamestnancov

TekniGives Fond Pomoci Pre Zamestancov bol zalozeny na pomoc TekniPlex zamestnancov, ktory celia financnym tazkostiam po kvalifikovanej nudzi. Pomocny Fond je zamerany na podporu riadnych zamestnancov na plny a ciastocny uvazok, ktori sa dostali do financnej nudze v dosledku okolnosti suvisiace s kvalifikovanymi tazkostami, vratane, ale nie vylucne:

  • Globalne pandemie: COVID-19 alebo buduce pandemie
  • Prirodne alebo Ludske Katastrofy: silne burky, hurikany a tropicke burky, povodne, poziare, zemetrasenia, sucha, priemyselne nehody, strelba, teroristicke ciny, ciny hromadneho nasilia
  • Poskodenia Obydlia: poziar, povoden, poskodenie vychricou, v rozsahu ktore nie je kryte sukromnym poistenim
  • Smrt Zamestnanca
Employee Relief Fund